Tworzywa konstrukcyjne

Materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp.

Zaletami tworzyw sztucznych jest łatwość przetwórstwa oraz niskie koszty wykonywania dużych serii gotowych wyrobów w porównaniu do innych grup materiałów.

Polietyleny
Należą do miękkich i elastycznych termoplastów. Są to tworzywa częściowo krystaliczne, różniące się ciężarem cząsteczkowym, krystalicznością i strukturą.

Polietylen, ze względu na swe liczne zalety: chemiczne, mechaniczne, plastyczne, termiczne i inne, znalazł szerokie zastosowanie w dzisiejszym, nowoczesnym przemyśle maszynowym. Jego bardzo dobre właściwości skrawające sprawiają, że wykonuje się z niego szereg różnorodnych części maszyn, pracujących przede wszystkim w przemyśle rozlewniczym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i motoryzacyjnym.

Polietylen w postaci półwyrobów (płyty, wałki, rury) występuje w trzech podstawowych odmianach: PE 300, PE 500, PE 1000, różniących się między sobą przede wszystkim właściwościami mechanicznymi.
 

PE 1000
Ten typ PE zajmuje szczególne miejsce pośród polietylenów ponieważ posiada bardzo wysoką masę molową od 3 mln do 10,5 mln g/mol co sprawia, że materiał cechuje najwyższa odporność na zużycie. Posiada dużą odporność na chemikalia, wysoką odporność na udarność, dobre właściwości elektryczne oraz izolacyjne

Tworzywa z tej grupy polietylenów odznaczają się:
bardzo dużą odpornością na ścieranie oraz bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi
bardzo dużą wytrzymałością na zginanie oraz udarnością
wysoką odpornością chemiczną
bardzo wysoką udarnością
dobrą odpornością na rozrywanie w podwyższonych temperaturach
szerokim zakresem temperatury pracy (-200°C do 90°C)
właściwościami tłumienia drgań (cichobieżna praca współpracujących elementów)
niską gęstością w porównaniu z innymi tworzywami

Gęstość: 0,93 g/cm3
Naprężenie przy granicy plastyczności: 17 MPa
Udarność: bez złamania
Max. temp. pracy krótkotrwałej: 120°C
Max. temp. Pracy długotrwałej: 90°C

Zastosowanie:
prowadnice, łożyska ślizgowe
koła pasowe i łańcuchowe
ślimaki transportujące
rolki napinające
powierzchnie silosów, zsypów
 

PE 500
Jego masa molową zawiera się w przedziale od 500 000 do 1 000 000 g/mol. Przy średniej masie cząsteczkowej  materiał posiada niską odporność na ścieranie.

Właściwości:
szeroki zakres temperaturowy pracy
niski współczynnik tarcia
dopuszczenie do kontaktu z żywnością – atesty PZH, BGA i FDA
bardzo wysoka odporność chemiczna
wysoka wytrzymałość na zginanie
brak absorpcji wilgoci
dobra skrawalność
niska gęstość w porównaniu do innych tworzyw konstrukcyjnych <1g/cm3

Gęstość:0,96 g/cm3
Naprężenie przy granicy plastyczności: 27 MPa
Udarność: bez złamania
Max. temp. pracy krótkotrwałej: 90°C
Max. temp. Pracy długotrwałej: 80°C

Polietylen PE 500 jest tworzywem dobrze skrawalnym, szczególnie zalecanym do kontaktu z żywnością. Z uwagi na jego właściwości, takie jak: neutralność zapachowa, łatwość utrzymania w czystości czy odporność na ścieranie, najczęściej stosowany jest na stoły rzeźnicze, blaty rozbiórcze itp.
 

PE 300
Półprodukty oferowane są standardowo w kolorach naturalnym oraz czarnym – uodporniającym na działanie promieniowania UV. Ta właśnie odporność na UV w połączeniu z wysoką udarnością w zakresie niskich temperatur zadecydowały o stosowaniu tego materiału do budowy wszelkiego rodzaju urządzeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

PE 300 charakteryzuje się:

niską gęstością
dużą ciągliwością
dobrymi własnościami dielektrycznymi
bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz odpornością na korozję
bardzo niską absorpcją wilgoci/wody

w przypadku czarnego zabarwienia odpornością na promieniowanie UV
dobrymi właściwościami ślizgowymi, ale stosunkowo dużym zużyciem ciernym w porównaniu do PE 1000 lub PA fizjologiczną obojętnością i możliwością kontaktu z żywnością wysoką trwałością/żywotnością

Zastosowanie

w branży chemicznej, budowlanej, w rolnictwie, inżynierii ochrony środowiska do budowy:
silosów, zbiorników chemicznych
odstojników, kompostowników
separatorów oleju, oczyszczalni ścieków
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, drenarskich itp. urządzeń

Gęstość: 0,96 g/cm3
Naprężenie przy granicy plastyczności: 25 MPa
Udarność: bez złamania
Max. temp. pracy krótkotrwałej: 90°C
Max. temp. Pracy długotrwałej: 80°C

PA Poliamid
Poliamidy, uwzględniając technologię produkcji, dostępne typy oraz modyfikacje, stanowią najliczniejszą grupę pośród tworzyw konstrukcyjnych.

Wśród poliamidów rozróżnia się wiele gatunków ze względu na typ budowy chemicznej. Najważniejsze z nich to: PA6, PA66, PA12. Wszystkie niezależnie od sposobu ich przetwarzania ( odlewanie bądź wytłaczanie ) mogą mieć kolor naturalny - kremowy lub być barwione, najczęściej na kolor zielony, niebieski, czerwony, szary lub czarny. Ponadto przy ich produkcji stosuje się wypełniacze:

włókno szklane - poprawia wytrzymałość mechaniczną, sztywność i stabilność wymiarową, zwiększa odporność temperaturową.

dwusiarczek molibdenu - poprawia sztywność, twardość i stabilność wymiarową oraz jego odporność na ścieranie

środek smarny - gatunek, który występuje w kolorze zielonym, jest zmodyfikowany olejem mineralnym. Powstał z myślą o niesmarowanych częściach maszyn. Dzięki nim ma bardzo dużą wytrzymałość oraz niewielki współczynnik tarcia
 

PA 6
Jest bardzo popularnym i szeroko stosowanym tworzywem konstrukcyjnym. Doskonale poddaje się obróbce mechanicznej, cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i jest przystępny cenowo.  Charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie i uderzenia. Posiada zwiększoną odporność na wibracje i wstrząsy. Prezentuje dobre właściwości mechaniczne. Występuje również z domieszką MoS2 (dwusiarczek molibdenu) Stosowany jest w przemyśle jako materiał do produkcji części maszyn i urządzeń.

Charakterystyka:
dobre właściwości ślizgowo-cierne,
wysoka wytrzymałość mechaniczna,
odporność na smary, ropę, benzynę, alkaloidy,
duża odporność na promieniowanie (gamma, X, UV),
łatwy w obróbce,
dobra odporność na zmęczenie materiału.

Zastosowanie:
Koła zębate, prowadnice tłoków, koła nośne, pasy izolacyjne, bloki ślizgowe, koła linowe, pochłaniacze wibracji, łożyska cierne, rolki, komponenty wymienne, gniazda zaworów, zderzaki, prowadnice
 

Poliamid PA66
Jest to tworzywo o dużej odporności na wysokie temperatury i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Jest to najtwardszy i najbardziej sztywny rodzaj poliamidu wytłaczanego.  Absorbcja wilgoci jest niższa w porównaniu do PA6. Występuje również z domieszką MoS2 (dwusiarczek molibdenu), z dodatkiem włókien szklanych oraz z domieszką PE (polietylenu).

Charakteryzuję się:
najwyższa sztywność oraz twardość spośród poliamidów niemodyfikowanych
najwyższa odporność na pełzanie spośród poliamidów niemodyfikowanych
bardzo dobra stabilność wymiarów
bardzo dobre właściwości ślizgowe
długookresowa stabilność materiału poddanego starzeniu termicznemu
niewielka deformacja kształtu pod wpływem obciążenia
nieco niższa niż w przypadku PA6 absorpcja wody
niższa udarność oraz niższa zdolność tłumienia drgań
bardzo dobra obróbka wiórowa
obojętność fizjologiczna (możliwość stosowania w bezpośrednim kontakcie z produktami żywnościowymi)
wysoka odporność chemiczna na działanie olejów oraz tłuszczów
słaba odporność chemiczna na działanie stężonych kwasów

Zastosowanie:
łożyska ślizgowe, listwy zębate, pierścienie i płytki uszczelniające, elementy przegubów i sprzęgieł, krzywki, elementy ślizgowe i prowadzące, zgarniacze, rolki prowadzące i transportowe, rolki do lin, koła zębate i łańcuchowe, prowadnice i ślimaki transportowe.
 

PA 12
Charakteryzuje się odpornością na ścieranie, dużą trwałością, dużą wytrzymałością na rozrywanie,odpornością na obciążenia dynamiczne. Jest tworzywem wytłaczanym bez dodatków i wypełniaczy. W stosunku do Poliamidów PA 6 i 66 charakteryzuje się większą odpornością udarową przy niskich temperaturach, stabilnością wymiarową oraz niższą absorbcją wilgoci. Jest to tworzywo o lepszej odporności chemicznej niż inne poliamidy. Jednocześnie jest ono bardziej miękkie oraz mniej odporne na ścieranie. Tworzywo występuje w kolorze naturalnym i czarnym

Charakteryzuję się:
bardzo dobrą stabilnością wymiarów
bardzo wysoką wytrzymałością zmęczeniową przy obciążeniach zmiennych
wysoką udarnością w temperaturach sięgających nawet - 50°C
najniższą spośród poliamidów gęstością (1,05 g/cm3)
najniższą absorpcją wilgoci spośród wszystkich poliamidów
lepszą od PA 6 i PA 66 odpornością chemiczną na działanie olejów, paliw, płynów hydraulicznych, tłuszczów oraz rozcieńczalników
bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi
tworzywo spełnia wymagania EU dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie:
taśmy pokrywające, części napędowe, uszczelki, tulejki prowadzące, prowadnice, obudowy
łożysk kulkowych, tuleje łożyskowe, panewki, do budowy maszyn i urządzeń, w przemyśle
samochodowym.

PP Polipropylen
Podobnie jak polietylen, jest termoplastem o strukturze częściowo krystalicznej, ale o zwiększonej wytrzymałości, sztywności i wyższej temperaturze topnienia krystalitów przy niewielkiej gęstości.

Polipropylen jest polimerem niepolarnym i charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną. Wykazuje przy tym dobrą odporność na korozję naprężeniową. Jest odporny na kwasy (z wyjątkiem kwasów utleniających), zasady, roztwory soli, rozpuszczalniki, alkohole, wodę, soki owocowe, mleko, oleje i tłuszcze (w temperaturze pokojowej) oraz detergenty. Nie jest odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane, a także benzen i ligroinę. Wymaga stabilizacji na promieniowanie UV(stosowanie napełniaczy np. talk, kreda).

Zastosowanie:
rury ściekowe, złączki rurowe, kanały wentylacyjne, profile drzwi i okien, rury ogrzewania podłogowegozderzaki samochodowe, tablice przyrządów, spoilery, skorupy nadwozia motocykli, pojemniki na płyn hamulcowy, skrzynki akumulatorów, błotniki, kołpaki.
artykuły spożywcze, kontenery, opakowania farmaceutyczne, folie opakowaniowe, butelki i wyroby puste
filtry do odpylania, rury w różnych dziedzinach zastosowań

Poliacetal POM
Otrzymuje się głownie w procesie polimeryzacji aldehydów. Jest typowym termoplastem. Posiada dużą odporność na ścieranie, wytrzymałość chemiczną oraz ma właściwości izolatora elektrycznego. Odznacza się także termoplastycznością, sztywnością, wytrzymałością na rozciąganie, naturalną smarownością (powierzchnia granulek pokryta jest związkiem smarującym i w związku z tym nie wymagane jest kolejne smarowanie), łatwością przetwórstwa oraz pracą w temperaturach od –50°C do 90°C (okresowo do 140°C).

POM jest doskonałym tworzywem konstrukcyjnym, stosowanym we wszystkich gałęziach przemysłu. Wiele wyrobów, nawet dużych i o skomplikowanych kształtach, wytwarza się techniką wtrysku w odpowiednich formach. Z kolei metodą wytłaczania uzyskuje się półfabrykaty w postaci prętów, rur i płyt, z których wykonuje się gotowe wyroby w procesach toczenia, frezowania lub wycinania.

Podstawowe gatunki poliacetali:
POM C kopolimer
POM H homopolimer

Właściwości:
niski współczynnik tarcia
wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność i twardość
odporność na ścieranie i zmęczenie materiałowe
obojętność fizjologiczna (odpowiednia do kontaktu z żywnością)
stabilność wymiarowa (niski współczynnik rozszerzalności cieplnej)
dobra odporność na pełzanie
bardzo dobra skrawalność
dobre własności ślizgowe
wysoka udarność nawet w niskich temperaturach
znakomita sprężystość powrotna
bardzo dobra stabilność wymiarowa
bardzo niska wodochłonność
 

POM C
Dzięki swoim właściwościom materiał ten często stosowany jest w przemyśle maszynowym, spożywczym, przetwórczym, rolniczym i chemicznym. Cechuje się bardzo niską absorpcją wilgoci, dużą stabilnością wymiarową i wysoką odpornością chemiczną. Materiały posiadają atest PZH dopuszczające je do bezpośredniego kontaktu z żywnością. POM C jest związkiem o wysokiej odporności na hydrolizę. Używany jest w miejscach gdzie występują mocne alkalia i degradacja termiczno-tlenowa.

Zastosowanie:
rolki napinające pracujące w wilgotnym środowisku
elementy maszyn pracujących w przemyśle spożywczym
koła zębate
łożyska ślizgowe
gniazda zaworów
precyzyjne części maszyn i urządzeń (wysoka stabilność wymiarowa materiału)
elementy elektroizolacyjne stosowane w elektrotechnice
 

POM H
Jest to tworzywo termoplastyczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Posiada wysoką odporność na ciepło i dobre własności przeciwcierne. Absorbcja wody nie ma wpływu na stabilność wymiarową. Poliacetal zawiera kopolimer żywiczny. Występuje również z domieszką PE (polietylen) oraz jako antystatyczny. Posiada wyższą wytrzymałość mechaniczną, sztywność, twardość i odporność na pełzanie w odróżnieniu do POM C, a także większą odporność na ścieranie.

Zastosowanie:
Łożyska cierne,
przekładnie,
rolki,
dźwignie,
włączniki krzywkowe,
pasy cierne,
uszczelki,
sprężyny,
elementy pomp,
koła zębate o małych modułach,
elementy części maszyn spożywczych.

PET
Cechuje go m.in. wytrzymałość, duża sztywność, trudnozapalność, odporność termiczna, dobre własności optyczne, możliwość barwienia na dowolny kolor, możliwość łączenia z innymi tworzywami, wysoka barierowość (odporność na przenikanie pary wodnej i gazów).

Właściowości:
duża twardość i sztywność
bardzo duża odporność chemiczna
odporność na pełzanie (lepsza od poliamidów)
bardzo duża udarność (stabilna w szerokim zakresie temperatur)
duża stabilność kształtów
mała chłonność wody
dobra odporność na czynniki atmosferyczne i korozję naprężeniową
bardzo dobre właściwości dielektryczne
odporne na działanie wielu czynników chemicznych, a zwłaszcza alkoholi, tłuszczów, smarów, paliw itp.
brak szkodliwych substancji małocząsteczkowych (nawet w śladowych ilościach) – dopuszczony kontaktu z żywnością
duża wytrzymałość mechaniczna i cieplna
zakres temperaturowy stosowania wynosi od -40°C do 110°C dla gatunku podstawowego
bardzo dobre właściwości ślizgowe
dobra skrawalność i polerowność

Zastosowanie:
PET jest materiałem, z którego wykonuje się elementy maszyn i urządzeń wymagające dużej precyzji wykonania oraz stabilności zarówno parametrów mechanicznych, jak i kształtu.

Teflon PTFE
Tworzywo należące do grupy wysokosprawnych termoplastów. Posiada najlepszą odporność cieplną wśród tworzyw sztucznych o zastosowaniu technicznym. Teflon posiada ponadto bardzo wysoką odporność chemiczną. Jest nierozpuszczalny we wszystkich znanych rozpuszczalnikach (poniżej temp.300°C) oraz odporny na działanie warunków atmosferycznych. PTFE cechuje się, w porównaniu do innych tworzyw, najmniejszym współczynnikiem tarcia, a także doskonałą izolacyjnością i najniższym współczynnikiem dielektrycznym. Cechą znamienną tego polimeru jest przemiana zachodząca w jego strukturze krystalicznej w temperaturze +19°C objawiająca się zmianą objętości tworzywa o ok. 1,2%. PTFE posiada największe znaczenie gospodarcze spośród wszystkich tworzyw fluorowych.

PTFE odznacza się:
wysoką masą molową i wynikającą z tego wysoką temperaturą topnienia fazy krystalicznej wynoszącą ok. 340°C
bardzo szerokim zakresem temperatury stosowania (od -200°C do +260°C)
bardzo wysoką odpornością chemiczną, PTFE jest praktycznie niewrażliwy na działanie rozpuszczalników - (wyjątek stanowi fluor i niektóre jego związki działające agresywnie na PTFE)
bardzo niskim współczynnikiem tarcia
właściwościami antyadhezyjnymi i brakiem absorpcji wilgoci
bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi
bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV i wpływ czynników atmosferycznych, w tym ozonu
bardzo dobra odpornością na starzenie
bardzo wysoką odpornością palną - PTFE jest praktycznie jedynym w pełni niepalnym polimerem
względnie słabymi właściwościami mechanicznymi
ulega degradacji w temperaturze +360°C wytwarzając bardzo agresywny i toksyczny kwas fluorowodorowy

Wykorzystywany jest między innymi do budowy aparatury chemicznej, maszyn, w technice transportowej, elektrotechnice, elektronice oraz technice laserowej. Sprawdza się w produkcji pomp oraz armatury, oczyszczaniu spalin, kriotechnice, technice filtracyjnej, medycznej oraz środków spożywczych

PVC
Polichlorek winylu (potocznie PCV) należy do tworzyw o dużej wytrzymałości oraz module sprężystości, jednak o niewielkiej odporności na ścieranie, udarności w niskich temperaturach oraz wytrzymałości zmęczeniowej. W znacznym stopniu jest odporny na pęknięcia naprężeniowe.  PVC jest termoplastem niepalnym charakteryzującym się znakomitą odpornością chemiczną. Odporny na działanie większości rozcieńczonych i stężonych kwasów, niższych alkoholi, benzyny, olejów mineralnych oraz innych olejów i tłuszczów. Możliwe jest jego spawanie oraz klejenie.

Właściwości:
wysoka wytrzymałość mechaniczna
znakomita odporność chemiczna
niepalność
niska odporność na ścieranie
niska wytrzymałość zmęczeniowa
zakres temperatur pracy: 0° C do +60° C
możliwość spawania, zgrzewania i klejenia

Zastosowanie:
armatura przemysłu chemicznego
wanny galwaniczne
obudowy urządzeń
systemy techniki laboratoryjnej
wypełnienia i okleiny drzwiowe
zabudowy wnętrz
przemysł meblowy

PVC kurtyny
Kurtyny PVC wytwarzane są z foli, która jest polimerem o doskonałej odporności biologicznej i chemicznej, dzięki zastosowaniu odpowiednich dodatków może podlegać różnym modyfikacją (odpornośc na działanie promieniowania UV). Dzięki takim właściwością  kurtyny PVC, dobrze sprawdzają się jako funkcjonalne przegrody i bramy na halach przemysłowych. Mogą oddzielać dwa pomieszczenia, przy równoczesnym umożliwieniu swobodnego przemieszczania się między nimi. Pasy PCW cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a równocześnie są elastyczne. Te cechy powodują, że kurtyny wykonane z pasów PCW są rozwiązaniem trwałym, i wygodnym. Stanowią barierę chroniącą oddzielone pomieszczenie przed warunkami panującymi na zewnątrz, jak wahania temperatur, przeciąg czy kurz. Są tanimi i niezwykle funkcjonalnymi produktami.

Produkowane są jako kurtyny:

Standardowe - w zakresie temperatur -25°C do +45°C, w dostępnych szerokościch: 200x2 mm, 300x3 mm, 400x4 mm. Kolor transparentny z niebieską poświatą.
Mrozoodporne - od -45°C do +25°C przez co mogą być stosowane w chłodniach, zakładach mięsnych i przetwórstwie spożywczym. Kolor transprentny z niebieską poświatą.
Paskowe dwustronnie żebrowane - stosowane tam, gdzie występuje duże natężenie ruchu wózków widłowych, żebrowanie ogranicza zadrapania oraz przyczynia się do ograniczonego zrywania podczas eksploatacji. Dostepne szerokości: 200x4 mm, 300x5 mm, 400x6 mm. Kolor transparentny.
Antystatyczne - nie gromadzą ładunków elektrostatycznych, można je stosować w zakresie temperatur: -10°C do 38°C. Dostepne szerokości: 200x2 mm, 300x3 mm, 400x4 mm. Kolor transparentny z zielonkawą poświatą.

Właściwości:
odporność na działanie promieni UV,
bardzo dobra elastyczność,
duża wytrzymałość mechaniczna,
izolacja akustyczna
przepuszczalność światła ponad 80%,
materiał samogasnący,
zatrzymywanie ciepła lub zimna

W naszej ofercie znajdą Państwo również akcesoria do wyposażenia kurtyn paskowych, a mianowicie: zawiesia i płytki pozwalające na szybki i prosty montaż całej bramy kurtynowej.

PVC spieniony
Płyty ze spienionego PCV czyli z polichlorku winylu produkowane są z wykorzystaniem techniki swobodnego spieniania, metodą wytłaczania.
Sztywne spienione płyty PCV wykazują wiele pożądanych cech użytkowych:
- niski ciężar,
- łatwa obróbka mechaniczna i termiczna,
- regularna struktura wewnętrzna o zamkniętych komórkach z gładką i twardą powierzchnią
- odporność na warunki atmosferyczne,
- niska absorpcją wody oraz odporność na korozję i chemikalia
- dźwiękoszczelność oraz trudnozapalność
- produkcja w kolorze białym, oraz innych kolorach
- łatwość w nanoszeniu nadruków lub innych aplikacji

Dzięki swoim właściwością płyty z PCV spienionego znajdują wiele zastosowań w różnych dziedzinach. Jest to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych.

PC poliwęglan
Tworzywo światłoprzepuszczalne, łączący w sobie bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, lekkość i odporność termiczną. Posiada bardzo wysoką odporność na uderzenia 200-300 razy większą niż dla standardowego szkła. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz specjalna obróbka zabezpieczająca przed działaniem promieni UV gwarantują jego stabilność. Poliwęglan jest odpowiedni zarówno do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, jak i do wykorzystania w środowisku zewnętrznym.

Produkowany jest jako tworzywo:

kanalikowe - poliwęglan kanalikowy szeroko wykorzystywany w budownictwie ze względu na unikatową kombinację swoich podstawowych właściwości: lekkość, sztywność, odporność mechaniczną, przezroczystość, termoizolacyjność, odporność na warunki atmosferyczne, możliwość gięcia na zimno.
lite -  poliwęglan lity wygląda jak szklana szyba ale jest bardzo odporny na stłuczenie, oraz bardzo lekki (ponad połowę lżejszy niż szkło), jest odporny na ciężkie warunki atmosferyczne, jest trudnozapalny, można go przecinać, frezować oraz giąć.

Właściwości:
Dobre izolacyjne właściwości elektryczne
Odporny na uderzenia
Materiał samogasnący
Gęstość: 1,2 g/cm3
Absorpcja wody: 0,04%
Maks. temperatura użytkowa (krótkotrwała): 135°C
Maks. temperatura użytkowa (długotrwała): 120°C

Zastosowanie:
okrycia, osłony, pokrywy,
pokrywy akumulatorów,
obudowy komputerów,
okna,
wykładziny wewnętrzne,
cokoły lamp (świetlówek),
szkło wystawowe,
szyby antywłamaniowe,
części techniczne

Pleksa PMMA
Szkło akrylowe, szkło organiczne, potocznie: pleksi, pleksiglas, pleksa – przezroczyste tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest poli(metakrylan metylu) (PMMA). Niektóre rodzaje szkła akrylowego zawierają też pewne ilości innych polimerów i kopolimerów poliakrylowych.

Pleksa wytłaczana (ekstrudowana) - to jedno z najpopularniejszych tworzyw sztucznych stosowanych w reklamie i przemyśle. Jako lżejszy i mniej kruchy coraz częściej stosowany jako zamiennik szkła. Dobrze znosi warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Obraz oglądany przez plekse nie jest zniekształcony.

Pleksa wylewana – najlepiej sprawdza się w obróbce mechanicznej: frezowaniu, wierceniu, grawerowaniu, cięciu. Produkowana jest w różnych kolorach i grubościach. Pleksa wylewana przeźroczysta doskonale zastępuje szkło.

Właściwości:
- duża przezroczystość w zakresie światła widzialnego (ok. 92% dla płyty o grubości 3mm)
- odporność na działanie ultrafioletu, dzięki czemu nie występuje proces żółknięcia materiału
- łatwość obróbki, tworzywo ma właściwości termoplastyczne
- maksymalna temperatura użytkowania: 80°C
- temperatura mięknienia: 115°C
- stosunkowo niska temperatura depolimeryzacji, co wiąże się z łatwym recyklingiem.
- gęstość: 1,19 g/cmł
- wytrzymałość na rozciąganie: 75 MPa
- wytrzymałość na ściskanie: 100 MPa
- udarność z karbem według Charpy'ego: 1,5 kJ/m2
- twardość: 75 ShA

Zastosowanie:
elementy przeźroczyste, okna samolotów, autobusów, osłony lamp, stojaki reklamowe, ekrany akustyczne i wiele innych.

Oferujemy szeroki zakres dostępnych kolorów (bezbarwne, matowe, mleczne, lustro, dymione, kolorowe).

Tekstolit
Tekstolit jest laminatem technicznym składającym się z nośnika – tkaniny bawełnianej i żywicy fenolowej (tworzywa duroplastyczne lub termoutwardzalne). Tekstolit jest produkowany w postaci płyt, rur, prętów i wyprasek kształtowych. Ma zazwyczaj charakterystyczny brązowy kolor.

Cechuje się małą wrażliwością (jak na tworzywo sztuczne) na działanie podwyższonej temperatury – nie topi się i nie zmienia kształtów pod działaniem podwyższonych temperatur i znacznych nacisków (praktycznie brak „pełzania”). Dzięki swojej w pełni usieciowanej strukturze i zbrojeniu tkaniną jest bardzo wytrzymałym materiałem na naciski i uderzenia. Jego temperatura pracy ciągłej to 120°C, ale chwilowo można go przegrzewać nawet do 180°C.

Stosuje się go w przemyśle hutniczym i maszynowym jako materiał konstrukcyjny m. in. w łożyskach ślizgowych. Ma także zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, jako elementy elektroizolacyjno-konstrukcyjne transformatorów olejowych i silników elektrycznych, a także aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia.

Szkło epoksydowe
Proces produkcji tego tworzywa polega na sprasowywaniu warstw tkaniny szklanej uprzednio nasączonej żywicą epoksydową. W rezultacie, otrzymywany jest produkt o licznych właściwościach mechanicznych i dielektrycznych, który nie ma tendencji do absorbowania wody i dobrze opiera się działaniu niekorzystnych czynników.

Właściwości:
bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
temperatura pracy ciągłej 180°C
wysoka odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające
bardzo dobre właściwości dielektryczne
możliwość pracy w olejach, smarach,wodzie i parze wodnej
odporność na procesy starzenia

Zastosowanie:
formatki narażone na wysokie obciążenia mechaniczne
części konstrukcyjne
elementy izolacyjne i dielektryczne

W ofercie płyty epoksydowe w formatach: 1000x1000 mm oraz 1000x2000 mm

Mika
Zwana również łyszczykiem, jest dość popularnym, bardzo charakterystycznym minerałem, występującym w przyrodzie w kilku odmianach, z których trzy: biotyt, flogopit i muskowit znalazły zastosowanie w przemyśle.

Dzięki takim właściwościom jak struktura płytkowa, elastyczność, giętkość, miękkość, odporność chemiczna, nierozpuszczalność w wodzie, odporność na wysokie temperatury, izolacyjność elektryczna, mika znajduje coraz szersze zastosowanie (do produkcji gumy, w materiałach budowlanych, farbach antykorozyjnych oraz drogowych, tworzywach sztucznych).

Najszersze pole do zastosowań miki w przetwórstwie chemicznym dają tworzywa sztuczne. Mika stosowana jest jako wypełniacz poprawiający parametry wytrzymałościowe zarówno w tworzywach termoplastycznych jak i termoutwardzalnych. Aplikacja minerału do tworzywa następuje w sposób podobny do aplikacji innych wypełniaczy, tzn. produkt zostaje wprowadzony do żywicy w postaci proszku i wytłoczony zostaje koncentrat wypełniająco-barwiący, lub gotowe tworzywo zabarwione, wypełnione i zgranulowane, używane następnie w procesie wytłaczania lub wtrysku. W przypadku żywic płynnych (PU, epoxy czy poliestrowych) aplikacja miki polega na dokładnym wymieszaniu jej z żywicą, barwnikami i innymi składnikami produktu.

Nasza firma posiada mike w formie sprasowanych płyt o różnej grubości oraz twardości, z których wycinamy uszczelki płaskie zgodnie z oczekiwaniami Klientów.