Kompensatory

Kompensatory służą do redukcji wewnętrznych naprężeń instalacji wywołanych przez występujące w nich ciśnienia, obciążenia termiczne, wibracje czy też inne ruchy fizyczne. Przeznaczone są do przejmowania przemieszczeń pracujących układów takich jak: ruchy osiowe, kątowe oraz poprzeczne.

Kompensatory tkaninowe

Stosowane do przesyłu mediów w instalacjach niskociśnieniowych. Zapewniają prawidłową prace instalacji  oraz szczelność przy przemieszczeniach cieplnych i mechanicznych. Temperatura przesyłanego medium może sięgać 1000° C, a maksymalne ciśnienie do 3 bar. Do produkcji wykorzystywane są jedno lub wielowarstwowe materiały szklane, ceramiczne, poliestrowe oraz aramidowe. Kształt uzależniony jest od geometrii kanału. Kompensatory mogą posiadać kołnierz bądź produkowane w formie rękawa, bezpośrednio mocowane do kanału.

Kompensatory elastomerowe

Stosowane do przesyłu mediów spożywczych, spalin, mokrych gazów w przewodach oraz instalacjach kominowych. Przeznaczone do niskich ciśnień roboczych oraz do pracy ciągłej sięgającej 200° C. Kompensatory elastomerowe najczęściej wykonywane są z gumy EPDM, Vitonu, silikonu,teflonu oraz poliuretanu. Odpowiednio dobrana długość kompensatora pozwala dobrze absorbować odkształcenia, wielokierunkowe przemieszczenia i wibracje.

Kompensatory gumowe

Stosowane są szeroko we wszelkiego typu rurociągach przemysłowych, w elektrowniach i technice grzewczej i sanitarnej (oczyszczalnie i pompownie ścieków, urządzenia do uzdatniania wody). Instalowane są przy podzespołach wytwarzających drgania (pompy, silniki, turbiny, sprężarki itp.).

Budowa kompensatorów gumowych opiera się głównie o materiały elastomerowe, które w zależności od występujących wewnątrz instalacji obciążeń są wzmacniane materiałami syntetycznymi tworzących kord jak również pierścieniami stalowymi stabilizującymi ich pracę.

Mieszki kompensatorów wykonane są z gumy EPDM, NBR, SBR, NEOPREN, VITON.