Termoizolacje

Materiały termoizolacyjne produkowane są z włókien ceramicznych lub mineralnych i odpowiednio dobranych spoiw oraz wypełniaczy. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, niską przewodnością cieplną, niską gęstością i doskonałą odpornością na gwałtowne zmiany temperatury.

Stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba odizolowania powierzchni celem ograniczenia strat energii czy zabezpieczenia przed niekontrolowanym przegrzaniem.

Znajdują zastosowanie jako wyłożenia pieców szklarskich, ceramicznych, metalurgicznych, wykładziny wózków piecowych, wypełnienia szczelin dylatacyjnych, wysokotemperaturowe uszczelki, izolacja pomp, zaworów, rurociągów, wymienników ciepła i w wielu innych podobnych aplikacjach.

Szczeliwo glinokrzemianowe 1400° C
Wysokiej jakości uszczelnienie przeznaczone do pracy w bardzo wysokich temperaturach do 1400°C. Dzięki zastosowaniu specjalnej przędzy glinokrzemianowej wzbogaconej cyrkonem, dodatkowo zbrojonej drucikiem ze stopu odpornego na wysoką temperaturę, uzyskano wyrób o niespotykanej wytrzymałości termicznej i mechanicznej. Zastosowanie szczeliwa polecamy wszędzie tam, gdzie szczeliwo glinokrzemianowe nie wytrzymuje obciążeń temperaturowych lub mechanicznych.

 

Szczeliwo glinokrzemianowe 1200° C
Szczeliwo plecione jest z przędzy glinokrzemianowej zbrojone drucikiem inconelowym i może pracować w temp. do 1200°C. Używane jest do uszczelniania różnego rodzaju suszarek, pieców przemysłowych, młynów węglowych, jak również do termoizolacji gorących elementów.

 

Szczeliwo glinokrzemianowe 900° C
Szczeliwo wytwarzane z wiązki rdzeni ceramicznych, oplecionej drutem mosiężnym.
Jest to niepalny materiał o niskiej masie objętościowej, bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła i wysokiej odporności termicznej. Szczeliwo jest stosunkowo twarde, dzięki czemu może dobrze wypełnić uszczelnianą przestrzeń. Zastosowanie oplotu z drutu mosiężnego zwiększa wytrzymałość mechaniczną szczeliwa i jego odporność na zniszczenie oraz utrzymuje je w postaci skupionej.

 

Szczeliwo glinokrzemianowe 600° C
Zbudowane są z włókien ceramicznych, oplecionych gęstym oplotem wykonanym z przędzy ceramicznej.
Charakteryzuje się odpowiednim stopniem twardości i wysoką elastycznością. Przędza ceramiczna nadaje mu odporność na działanie wysokich temperatur.
Szczeliwo przeznaczone do pracy w charakterze izolacji cieplnej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury oraz elementów maszyn i urządzeń.

 

Szczeliwo glinokrzeminowe impregnowane grafitem 500° C
Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy o specjalnie dobranej strukturze, ze szkła typu E, impregnowane i grafitowane.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego splotu oraz wykonaniu z przędzy szklanej szczeliwo wykazuje dobrą odporność na wysoką temperaturę. Jednocześnie szczeliwo charakteryzuje się niepalnością i wykazuje właściwości termoizolacyjne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, za wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, pary wodnej i mediów abrazyjnych. Dzięki impregnowaniu i  grafitowaniu zapewnia wyższą niż szczeliwo szczelność przy stosowaniu w mediach gazowych.

 

Szczeliwo szklane impregnowane grafitem 500° C
Szczeliwo to wykonane jest z przędzy szklanej teksturowanej i dwuetapowo impregnowane kompozycją smarną na bazie grafitu. W porównaniu ze szczeliwem szklanym uzyskano wyższą szczelność szczególnie przy stosowaniu w mediach gazowych. Najczęściej stosowane jest w przemyśle odlewniczym, hutniczym, stoczniowym i w energetyce.

 

Szczeliwo szklane suche 500° C
Szczeliwo splatane z przędzy szklanej teksturowanej ze szkła typu E. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego splotu i tekstury uzyskano szczeliwo sprężyste z uwięzioną między włóknami znaczną ilością powietrza. Zjawisko to daje w efekcie doskonałą izolacyjność cieplną.
Bardzo popularne szczeliwo używane głównie do uszczelniania komór i pieców o wysokich temperaturach.

 

Szczeliwo z włókien biorozpuszczalnych 1200° C
Szczeliwo produkowane jest z wysokiej jakości biorozpuszczalnych włókien ogniotrwałych przeznaczonych do stosowania w temperaturach do 1200 °C. W odróżnieniu od włókien ceramicznych materiał ten nie podlega żadnym restrykcjom higienicznym w krajach Unii Europejskiej. Zastosowane włókna charakteryzują się doskonałą stabilnością termiczną i zachowują swoją oryginalną strukturę do wysokości maksymalnej temperatury stosowania. Używane jest do uszczelniania różnego rodzaju suszarek, pieców przemysłowych, młynów węglowych, jak również do termoizolacji gorących elementów.

 

Szczeliwo aramidowe suche 300° C
Charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością ciepła oraz wytrzymałością mechaniczną. Brak jakiegokolwiek pylenia, co czyni to szczeliwo bardzo przyjaznym dla ludzkiego organizmu. Najczęściej stosowane jest w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, oraz szklarskim.

 

Szczeliwo bawełniane suche 120° C
Bardzo miękkie i elastyczne szczeliwo proponowane do uszczelniania suszarek i komór przy max. temp. 120°C. Może być stosowane w kontakcie z żywnością. Bardzo niska masa liniowa tego uszczelnienia czyni je bardzo wydajnym, chętnie stosowanym materiałem. Zalecane jest do użycia szczególnie w przemyśle spożywczym.

Koszulki szklane oraz koszulki szklane zbrojone drucikiem inconelowym
Koszulki szklane produkowane są z wysokiej jakości włókien szklanych typu E natomiast zbrojone posiadają w swojej budowie drucik inconelowy.
Są znakomitym materiałem do izolacji termicznej gorących elementów w różnego typu instalacjach przemysłowych. Koszulki o średnicach do 50 mm produkowane są na maszynach wyplatających, natomiast większe średnice na specjalnych krosnach do tkanin wielowarstwowych, co daje znakomitą gęstość materiału.
Temperatura pracy max: 500° C (szklana)
Temperatura pracy max: 700° C (szklana zbrojona inconelem)

 

Koszulki ceramiczne
Koszulka produkowana jest z przędzy glinokrzemianowej bez zbrojenia, co pozwala na jej zastosowanie do izolacji przewodów pod napięciem. Koszulki ceramiczne są znakomitym materiałem do izolacji termicznej gorących elementów w różnego typu instalacjach przemysłowych.
Koszulki o średnicach do 50 mm produkowane są na maszynach wyplatających, natomiast większe średnice na specjalnych krosnach do tkanin wielowarstwowych, co daje znakomitą gęstość materiału nawet przy średnicach rzędu 500 mm.
Temperatura pracy max: 650° C

 

Koszulki ceramiczne zbrojone drucikiem molibdenowym
Koszulki produkowane z przędzy glinokrzemianowej zbrojonej drucikiem ze stali molibdenowej, co gwarantuje odporność termiczną w temperaturach do 1400°C. Koszulki ceramiczne są znakomitym materiałem do izolacji termicznej gorących elementów w różnego typu instalacjach przemysłowych. Koszulki o średnicach do 50 mm produkowane są na maszynach wyplatających, natomiast większe średnice na specjalnych krosnach do tkanin wielowarstwowych, co daje znakomitą gęstość.
Temperatura pracy max.: 1400° C

 

Koszulki ceramiczne zbrojone inconelem
Koszulki te produkowane są z przędzy glinokrzemianowej zbrojonej inconelem. Koszulki ceramiczne są znakomitym materiałem do izolacji termicznej gorących elementów w różnego typu instalacjach przemysłowych. Główny obszar zastosowania to termoizolacja rur i grzałek o maksymalnej temperaturze eksploatacji.
Temperatura pracy max: 1100° C

 

Koszulki z włókien biorozpuszczalnych
Koszulki produkowane są z przędzy z wysokiej jakości biorozpuszczalnych włókien ogniotrwałych bez zbrojenia, co pozwala na jej zastosowanie do izolacji przewodów pod napięciem. Zastosowane włókna charakteryzują się doskonałą stabilnością termiczną i zachowują swoją oryginalną strukturę do wysokości maksymalnej temperatury stosowania. Produkty tego typu nie zawierają ogniotrwałych włókien ceramicznych oraz azbestu. Koszulki są znakomitym materiałem do izolacji termicznej gorących elementów w różnego typu instalacjach przemysłowych.
Temperatura pracy max.: 650° C

Taśma ceramiczna
Pleciona jest z przędzy ceramicznej (zbrojonej lub wolnej) . Stosowana jako izolacja cieplna do wszelkiego typu maszyn, urządzeń, instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Opcjonalnie taśma może posiadać warstwę samoprzylepną. Jest doskonałym izolatorem termicznym  i elektrycznym (przy wzmocnieniu szklanym). Charakteryzują się odpornością na ciekłe aluminium i cynk.

Taśmy ceramiczne mogą być stosowane jako: izolacja elementów narażonych na wysoką temperaturę, termoizolacja instalacji wysokotemperaturowych , instalacji parowych, izolacja termiczna węży, kabli, przewodów

Temperatura pracy: do 650° C
Szerokość taśmy: 10-100 mm
Grubość taśmy: 2-10 mm

 

Taśma ceramiczna zbrojona inconelem
Tkana jest z wysokiej jakości przędzy ceramicznej zbrojonej drucikiem inconelowym. W zależności od grubości używa się splotu jedno lub wielowarstwowego. Opcjonalnie taśmy mogą być wyposażone w warstwę samoprzylepną. Produkt zawiera włókna organiczne, które w pierwszym okresie eksploatacji mogą się wypalić bez strat dla kluczowych parametrów.

Temperatura pracy: do 1100° C
Szerokość taśmy: 10-100 mm
Grubość taśmy: 2-10 mm

 

Taśma szklana
Pleciona z przędzy szklanej (włókna typu E), przeznaczona podobnie jak taśmy ceramiczne do uszczelnień statycznych, jednakże w zakresie niższych temperatur pracy. Występują również w formie samoprzylepnej.
Jest doskonałym izolatorem termicznymi i elektrycznym.

Może być stosowana jako izolacja elementów narażonych na wysoką temperaturę, termoizolacja instalacji wysokotemperaturowych, instalacji parowych, izolacja termiczna węży, kabli, przewodów

Temperatura pracy: do 500° C
Szerokość taśmy: 10-100 mm
Grubość taśmy: 2-10 mm

 

Tasma aramidowa
Taśmy aramidowe tkane są z wysokiej jakości przędzy aramidowej cechującej się doskonałą izolacyjnością cieplną oraz powszechnie znaną wytrzymałością mechaniczną aramidu.
Stosowane są głównie do izolacji termicznej oraz do transportu różnego rodzaju materiałów np. na taśmociągach w górnictwie i energetyce. Taśmy przenośnikowe wykonywane są przy zastosowaniu gęstego splotu wielowarstwowego (do 4 warstw), co ma na celu uzyskanie bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Występuja również wersje z warstwą samoprzylepną.

Temperatura pracy: 300° C
Szerokość taśmy: 10-500 mm
Grubość taśmy: 2-10 mm

 

Maty ceramiczne
Produkowane z różnego rodzaju włókien glinokrzemianowych bez dodatku spoiw organicznych, które poddawane są wstępnej obróbce termicznej podczas procesu wytwarzania. Jest to materiał ogniotrwały pracujący w temperaturze do 1260°C.

Przeznaczone są do izolacji termicznej pieców, suszarek, wlewnic, baterii koksowniczych i w wielu innych zastosowaniach gdzie występuje bardzo wysoka temperatura i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła.

Wykazują najwyższą odporność na wstrząsy cieplne, bardzo niskie przewodnictwo cieplne, dobrą odporność chemiczną, elastyczność oraz niepalność.

Gęstość: 128 kg/m3, 160 kg/m3, 96 kg/m3
Grubość: 6 - 50 mm
Temperatura pracy: 1260° C

 

W naszej ofercie znajdą Państwo również:

Masy ogniotrwałe
Moduły ceramiczne
Włókna ceramiczne
Wełnę mineralną
Klej ognioodporny


 

 

Tkanina szklana
Jest niepalna, obojętna chemicznie, absorbuje wodę w minimalnych ilościach i praktycznie nie ulega korozji wodnej. Nie ulega też działaniu pleśni i procesowi gnicia, charakteryzuje się wysoką opornością i wytrzymałością na przebicie, a niskie wartości przenikalności elektrycznej sprawiają, że stosuje się je w różnego rodzaju wyrobach dla przemysłu elektrycznego i elektrotechnicznego.

Temperatura stosowania: 500º C
Gramatura: 430 g/m2
Grubość: 0,5 mm

 

Tkanina ceramiczna
Tkana jest z wysokiej jakości przędzy ceramicznej bez zbrojenia.
Produkt zawiera około 18% włókien organicznych, które w pierwszym okresie eksploatacji mogą się wypalić bez strat dla kluczowych parametrów eksploatacyjnych.
Tkaniny ceramiczne stosowane są jako izolacje cieplne do wszelkiego typu maszyn, urządzeń, instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Szczególnie często stosuje się je jako ekrany cieplne, izolacje w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych, czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła

Temperatura stosowania: 650º C (nie zbrojona), 1260º C (zbrojona inconelem)
Gramatura: 1100 g/m2
Grubość: 2-5 mm

 

Tkanina aramidowa
Tkana jest z wysokiej jakości przędzy aramidowej cechującej się doskonałą izolacyjnością cieplną oraz najwyższą wytrzymałością mechaniczną. To właśnie dzięki tej wytrzymałości na uszkodzenia typu: rozdarcia, przebicia, rozciągnięcia wzdłużne lub poprzeczne tkaniny aramidowe zostały zakwalifikowane jako tkaniny balistyczne.

Temperatura stosowania: 300º C
Gramatura: 275 g/m2
Grubość: 0,6 mm

 

Tkanina biorozpuszczalna
Tkanina z wysokiej jakości biorozpuszczalnych włókien ogniotrwałych.
Zastosowane włókna charakteryzują się doskonałą stabilnością termiczną i zachowują swoją oryginalną strukturę do wysokości maksymalnej temperatury stosowania. Produkty typu BIO nie zawierają ogniotrwałych włókien ceramicznych oraz azbestu. Produkt zawiera około 18% włókien organicznych, które w pierwszym okresie eksploatacji mogą się wypalić bez strat dla kluczowych parametrów eksploatacyjnych
Stosowane są jako izolacje cieplne do wszelkiego typu maszyn, urządzeń, instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła.

Temperatura stosowania: 650º C
Gramatura: 430 g/m2
Grubość: 2, 3 mm

 

 

Płyty ceramiczne
Płyty ceramiczne - formowane są próżniowo z zawiesin włókien ceramicznych (glinokrzemianowych) z kilkunastoprocentowym dodatkiem włókien organicznych, o niższych gęstościach.

Maksymalna temperatura: 1260°C.

Płyty produkowane są w procesie formowania próżniowego z mieszaniny włókien oraz spoiw organicznych i nieorganicznych. Płyty mogą pracować w warstwie izolacyjnej oraz w warstwie roboczej wyłożenia przy odpowiednim podparciu. Są materiałem łatwym do obróbki mechanicznej.

Zastosowanie:
- jako osłona termiczna elementów konstrukcji stalowych lub maszyn i urządzeń narażonych na działanie wysokich temperatur;
- jako wyłożenia ogniotrwałe i izolacyjne urządzeń grzewczych, palników, grzałek indukcyjnych, kanałów spalin czy suszarni;
- w piecach hutniczych jako wykładzina wózków piecowych

 

Płyty krzemianowo - wapniowe
Są idealnym materiałem na tylną warstwę izolacyjną urządzeń do obróbki cieplnej. Nie zawierają azbestu ani włókien ceramicznych. 

Właściwosci płyt:
- odporność na ciągłe obciążenie w temperaturach -200º C do 1000º C
- wysoka porowatość, niski ciężar i świetna izolacyjność 
- niski współczynnik akumulacji ciepła i niskie straty energii rozruchu
- stabilność chemiczna, odporność na gazy redukcyjne i procesowe
- brak szkodliwości dla zdrowia

Znajdują zastosowanie jako izolacje w następujących gałęziach przemysłu: 
- przemysł metalurgiczny: piece do topienia i piece do obróbki cieplnej
- przemysł cementowy: wymienniki ciepła, cyklony
- przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, wózki piecowe
- przemysł chemiczny i petrochemiczny: reaktory
- przemysł szklarski: wanny szklarskie, regeneratory, odprężarki
- przemysł budowlany: izolacja kominków (wkładów żeliwnych itp.)

 

Płyty wermikulitowe
Wysokotemperaturowe płyty izolacyjne na bazie wermikulitu eksfoliowego i spoiw nieorganicznych. Materiał nie zawiera azbestu i substancji organicznych. Wermikulit jest warstwowym krzemianem glinowo-magnezowym, który przy szybkim rozgrzaniu ekspanduje tworząc ultra lekki granulat. Płyty i kształtki formowane są przez prasowanie z dodatkiem spoiw.

Max temperatura stosowania: 1100º C
Gęstość: 400 kg/m3, 600 kg/m3, 750 kg/m3

 

Płyty teroizolacyjne miękkie
Elastyczne płyty termoizolacyjne produkowane z różnego rodzaju włókien mineralnych i ceramicznych.
Przeznaczone są do izolacji termicznej pieców, suszarek, wlewnic, baterii koksowniczych i w wielu innych zastosowaniach gdzie występuje wysoka temperatura.

Max temperatura stosowania: 1400º C
Grubość: 10 - 50 mm
Gęstość: 140 kg/m3

 

Płyty termoizolacyjne twarde
Wysokotemperaturowe płyty termoizolacyjne próżniowo formowane, produkowane z różnego rodzaju włókien mineralnych lub ceramicznych z dodatkiem spoiw organicznych. Może być cięta matrycą lub ploterem na uszczelki oraz izolacje termiczne i impregnowane w celu podwyższenia odporności mechanicznej.

Max. temperatura pracy: 800º C, 1200º C, 1400º C, 1600º C
Gęstość: 300 kg/m3

Tektury termoizolacyjne
Produkowane są z włókien mineralnych lub ceramicznych poprzez prasowanie z dodatkiem odpowiednich spoiw i wypełniaczy. Tektura może być cięta matrycą lub ploterem na uszczelki i izolacje termiczne.

Tektury ceramiczne służą do wykonywania termoizolacji przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu. Odporne na temperaturę do 1100°C.

Ze względu na swoje zalety, tj.: niską gęstość, doskonałą termo-izolacyjność, odporność na wstrząsy cieplne, odporność termiczną oraz łatwość obróbki, znajdują one szerokie zastosowanie w energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i w przemyśle ceramicznym. Zastosowana przy produkcji tektur technologia papiernicza, polegająca na uporządkowanym ułożeniu włókien, jest odporna na znaczne obciążenia mechaniczne i może być stosowana jako materiał uszczelniający.

Odporność temperaturowa: do 1100°C
Format tektur: 1000x1000 mm
Grubość tektur: 2-10 mm

 

Papier ceramiczny
Wykonany jest z włókien ceramicznych o wysokiej czystości z niewielką domieszką spoiwa organicznego. Charakteryzuje się on niską przewodnością cieplną i dobrą wytrzymałością podczas obróbki. Łatwy do cięcia, może być zaginany lub owijany wokół większości kształtów w celu zapewnienia wysoce skutecznej izolacji cieplnej. Jest odporny chemicznie, wytrzymując nawet najbardziej korozyjne czynniki prócz stężonych alkalii, kwasu fluorowodorowego i ortofosforowego. Zwilżony wodą zachowuje swoje termiczne i fizyczne właściwości zaraz po wyschnięciu.

Szerokość rolki: 1000 mm
Grubość papieru: 1 - 10 mm
Temperatura: 1200° C
Gęstość: 198 g/cm3

 

Filc techniczny
Oferujemy Państwu filc techniczny wytworzony z naturalnych włókien wełnianych poddanych procesom mającym na celu jego zbicie tak aby stworzyć gęstą strukturę. Produkt posiada wszelkie zalety materiału w 100% naturalnego, pozbawionego syntetycznych dodatków, co stanowi o tym, że w wielu aplikacjach jest on nie do zastąpienia. Przede wszystkim jego atutem jest wytrzymałość oraz odporność na wyższe temperatury.
Znajduje zastosowanie w sprzętach technicznych jako elementy podkładowe, zabezpieczające przed zarysowaniem np. podkładki pod meble, pasy smarne, elementy wygłuszające, termoizolacyjne.
W ofercie dostępny jest filc techniczny, filc polerski oraz filc kolorowy.

 

Filc techniczny biały
Jest gęsty, zbity, o dobrych właściwościach mechanicznych, dużej wytrzymałości na rozerwanie, dźwiękochłonny.
Gęstość: od 0,32 g/cm3 do 0,35 g/cm3
Szerokość rolki: 1500-2000 mm
Szerokość płyt: 1000x1000 mm
Grubość: 2-20 mm
Formatki docinane wg indywidualnych zleceńFilc techniczny szary
Jest to naturalny filc wełniany
Gęstość: około 0,28 - 0,32 g/cm3
Szerokość rolki: 1500-2000 mm
Szerokość płyt: 1000x1000 mm
Grubość: 2-15 mm
Formatki docinane wg indywidualnych zleceń

 

Filc polerski biały
Jest twardy, odporny na ścieranie
Gęstość: 0,36 - 0,40 g/cm3
Szerokość rolki: 1500-2000 mm
Szerokość płyt: 1000x1000 mm
Grubość: 2-20 mm
Formatki docinane wg indywidualnych zleceń

 

Krążki polerskie
Wykonane z filcu wełnianego, twarde i wytrzymałe. Służą do zgrubnego wygładzania lub wstępnego polerowania powierzchni wykonanych ze stali, drewna, metali nieżelaznych i ich stopów, szkła, tworzyw sztucznych, itd.
Gęstość: do 0,45g/cm3
Grubość: 20-50 mm
Średnica: 100-500 mm

 

Filc kolorowy
Filc syntetyczny wykonany z włókien poliestrowych.
Bardzo wytrzymały, odporny na rozrywanie i tarcie oraz na kwasy organiczne i mineralne. Jest lekki i elastyczny, niegniotący się, łatwy w praniu i konserwacji. Po przyjęciu wilgoci, szybko ją wyparowuje i schnie.
Filc kolorowy stosuje się głównie do aplikacji dekoracyjnych, do produkcji zabawek, marionetek, upominków, gadżetów reklamowych, do pudełek z biżuterią oraz opakowań na instrumenty. Filc kolorowy jest chętnie wykorzystywany do produkcji torebek, butów oraz innych elementów ubrań.
Gramatura: 200 g/m2.
Grubość: 1,5 - 2,0 mm